JCPARTNERS CZ

..život je jen časový interval, který musíme nějak vyplnit, jak ? to už je na každém z nás...

IFRS a Brazílie

IFRS - mezinárodní účetní standardy nejsou platné jen v zemích EU, ale i v jiných státech jako například v Brazílii. Od roku 2010 firmy veřejně obchodované na brazilské burze cenných papírů Bovespa, firmy podléhající dozoru brazilské centrální banky, finanční společnosti a pojišťovny budou povinné vykazovat své hospodářské výsledky dle standardů IFRS.

V uplynulých letech již došlo k příbližení brazilských účetních standardů BRAZILGAAP a IFRS. V roce 2008 vstoupil v platnost zákon Lei nr.11638, který přikazuje všech společnostem reportovat dle nových pravidel BRGAAP, které již adoptovaly některé prvky IFRS. V praxi to znamená že již v současnosti všechny brazilské firmy reportují dle brazilských učetních standardů, které se již velmi blíží IFRS. V přístích letech se připravuje celá řada nových účetních vyhlášek, které vzájemně BRGAAP a IFRS ješte více přiblíží.


Tato účetní reforma spolu s připravovanou daňovou reformou se stanou významných prvkem ke zjednodušení hospodářské existence místních i zahraničních společností. A posunuje Brazílii směrem k velmi atraktivním zemím nejen z  hlediska ivnestičního a obchodního, ale i  zvýšené atraktivity z hlediska administrativního, finančního řízení a oblasti daní.

15.07.2009 00:35:52


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se