JCPARTNERS CZ

..život je jen časový interval, který musíme nějak vyplnit, jak ? to už je na každém z nás...

Hospodářská krize: EU, ČR, Brazílie a Argentina

EU oficiálně vstoupila do recese, když za poslední čtvrteltí vykázala hospodářský propad o 1,5%. ČR?

 Česká republika ještě oficiálně v recesi není, nicméně propad posledního čvrtletí o 0,6% je znamením, že se patrně v tomto čtvrtletí růstu nedočkáme. Ze zemí EU, pouze Slovensko vykázalo positivní růst HDP o 2%. Prognoza pro letošní rok pro ČR je mírně nepříznivá neb dle ČNB lze očekávat propad hospodářského růstu o 0,3%, dle Raiffesenbank pokles o 1,2 %. V roce 2010 se již predikuje růst 0,9% v ČR.Vláda je mirně optimistická a predikuje růst v tomto roce o 1,4%. Příčiny lze vidět zejména v poklesu v exportu českých firem a zpřísnění poskytování úvěrů firmám, zvýšení úroků z úvěrů a tedy zdražení peněz, kdy jsou prostředky na rozšíření výroby příliš drahé,a firmy jsou tedy nuceny k úsporným opatřením, která vedou bohužel k propouštení pracovníků a následnému útlumu výroby. To samozřejmě sníží domací poptávku a tedy prohloubí hospodářský propad v ČR. Export ČR je silně orientován na EU a zejména Německo, které zaznamenalo pokles 2,1% nejhorší od roku 1990. Jak z recese ven ? Diversifikace trhu, české firmy se musí více orientovat na doposud opomíjené trhy jako jsou Latinská Amerika a Asie. Brazílie, která skončila v roce 2007 s hospodářským růstem 3,5%. A dle ministra financí má již to nejhorší za sebou, predikuje pro rok 2009 hospodářský růst ve výši 3% - 4%. Jako příklad uvádí expanzi společnosti Nestlé v Brazílii v roce 2009. Argentina dle presidentky Cristiny Kirchner, sice zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 propad 0,3% oproti 3.čtvrtletí, nicméně za celý rok 2008 Argentina dosáhla růstu HDP 7%. Nutno podotknout, že se jedná o předběžné výsledky, odhady privátním konzultantů jsou pro rok 2008 více konzervativní na 4,1%.

16.02.2009 00:00:00


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se