JCPARTNERS CZ

..život je jen časový interval, který musíme nějak vyplnit, jak ? to už je na každém z nás...

Železniční rozmach v Brazílii


Sao Paulo
Rozšíření metropolitního dopravního spojení v Sao Paulu. Do roku 2010 stát Sao Paulo investuje 20 mld. Reálů (200 mld. CZK) do rozšíření metra a příměstských železničních linek státních společností METRO, CPTM, EMTU SP. Celkově je plánováno rozšíření z dosavadních 63 km na budoucích 240 km.

Spojení Rio Sao Paulo
V roce 2009 se začne realizovat sedmiletý projekt propojení železniční tratí dva hospodářsky nejsilnější státy Brazílie: Sao Paulo a Rio de Janeiro, jejichž hospodářská produkce činí 44% HDP Brazílie a kde je koncentrováno 50% průmyslových podniků. Cílem je vybudovat spojení pro středně rychlé vlakové spojení, celková délka je plánovaná na 403 km s cílovou rychlosti 285 km/h. Celková investice tohoto projektu je plánována ve výši 9 mld.USD

Spojení Sever Jih
Rovněž se připravuje výstavba železnice mezi Sao Paulo a Campinas, dále je plánována výstavba 600 km železnice mezi hlavním městem státu Paraná Curitiba a Sao Paulo.
Je třeba chápat, ze současná politická a hospodářská elita Brazílie si uvědomuje nezbytnost investice do rozšíření železničního spojení mezi spolkovými státy Brazílie. Připravuje se tzv. cesta sever jih, která by v budoucnu propojila průmyslové aglomerace od Belému, Salvador de Bahna, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Floriánopolis a Porto Alegre. Tento velmi ambiciózní plán je nutností a jednoznačně správným rozhodnutím pro rychle se rozvíjející hospodářský růst průmyslových příměstských zón a aglomerací.
05.02.2009 14:20:49Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se